Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Islám vs. zvířata (část 1.)

21. 12. 2014 11:00:00
„Laskavost je znakem víry. A kdo není laskavý, nemá víru.“(výrok Proroka Muhammada)

Před měsícem jsem slíbila, že následující článek věnuji vztahu islámu ke zvířatům. Vzhledem k šíři tématu jsem se však rozhodla článek rozdělit na tři části, přičemž první z nich bude jakýsi úvod, tedy vztah islámu ke zvířatům všeobecně, druhý článek se bude věnovat otázce psů a vepřů a ve třetím se budu zabývat rituální porážkou zvířat – tedy halal.

Ráda bych zde sdílela i odkaz na moji facebookovou stránku, na kterou sice nemám příliš mnoho času, ale která se věnuje právě islámu a zvířatům (příspěvků od radikálních muslimských veganů si nevšímejteJ: https://www.facebook.com/JihadForAnimals?fref=ts

Než začnu se samotným článkem, odpovím na tři otázky (argumenty), které se v diskuzi objevily:

1) Ano, manžel mě nechává řídit auto a to za účelem, aby se taky čas od času pobavil při mém parkování J.

2) Ne, nejmenuje se Mohammed Červenka, ale jako muslimka si musím ponechat jméno svého otce (tedy příjmení) až do smrti, jelikož jím budu volána ve dni Posledního soudu.

3) Taqíja, neboli možnost jakéhosi lhaní o víře, je pro muslima možná pouze v případě ohrožení života či majetku. Mimoto se jedná pouze o popření naší náboženské příslušnosti, o islámu jako takovém lhát nelze – kdyby člověk musel lhát o svém náboženství, nepřiznával by tím tak, že je nedokonalé a špatné?

Diskutující žádám o jednu věc – vynechejte prosím komentáře, které se nebudou týkat tématu (na otázky typu „proč si nemůžeme stavět kostely v Saúdské Arábii“ odpovídat nebudu). Ráda bych, aby diskuze k něčemu vedla a aby mi neunikly věcné poznámky.

Vztah muslimů ke zvířatům, která jsou jejich majetkem

Na základě výroků Proroka Muhammada má muslim povinnost se ke zvířatům chovat dobře a s respektem a v žádném případě jim nesmí ubližovat. To dokazuje mnou zvolený první hadís o ženě, která byla poslána do pekla z důvodu, že svou kočku v domě utýrala hlady: „Žena byla mučena a seslána do Pekla kvůli kočce, kterou nechala zamknutou v domě a ta v něm zemřela hlady.“ Prorok k tomu dodal: „Nekrmila jsi ji a ani jsi ji nedala napít, když byla zavřená, ani jsi ji nepustila ven, aby se najedla nějakého hmyzu.“ (Buchárí 3:553)

Muslim má povinnost se dobře starat o hospodářská zvířata, která vlastní. Toto popisuje příběh o velbloudovi a z něj vycházející hadísy (je to jediný český překlad – můj, anglická verze zde http://goodislam.com/introduction/animals.htm)

Plačící velbloud

Jednoho dne šel Prorok (mír s ním) na procházku v Medíně, aby se potkal s ostatními muslimy a promluvil si s nimi. Po nějaké době došel k zahradě (farmě) a vstoupil do ní.
Pod stromem ve stínu seděl muž. Byli tam i jiní muslimové. Najednou však Prorok (mír s ním) uviděl velblouda, stojícího na rohu zahrady. Byl přivázán ke sloupku a žalostně sténal.
Prorok (mír s ním) přišel k místu, kde velbloud stál, a když přišel blíže k němu, všimnul si, že velbloud pláče. Velké slzy mu stékaly po tváři a měl od nich vlhkou celou srst.
Prorokovi (mír s ním) bylo velblouda líto. Přišel k němu, pohladil ho po srsti a usušil jeho slzy. Všimnul si, že velbloud je velmi hubený. Po nějaké době přestal velbloud plakat a sténat. Odfrknul si, přesně tak, jak to velbloudi dělají, když se jim něco líbí.
Prorok (mír s ním) se podíval zpět na lidi, kteří stáli na zahradě, a zavolal: „Kdo je majitelem tohoto velblouda?“ Zeptal se. Muž, který seděl pod stromem, přistoupil. ‘Já jsem majitelem toho velblouda, ó Posle Boží’, řekl.
Prorok (mír s ním) mu odvětil, že se k velbloudovi choval velmi krutě. Nebohé zvíře sténalo a plakalo, protože jeho majitel ho nutil tvrdě pracovat, nedával mu však dost potravy a vody. Každý, kdo byl v té zahradě, mohl toto dosvědčit. Když si to majitel velblouda uvědomil, začal se cítit zahanbeně.
‘Nemáš strach z Alláha kvůli tomuto zvířeti?’ Zeptal se ho Prorok (mír s ním).
Majitel velblouda se začal cítit opravdu poníženě a odvětil: ‘udělal jsem špatnou věc,’ řekl. ‘Tento velbloud je jedno z Alláhových stvoření. Omlouvám se za svoji krutost.’
Majitel velblouda pak už nikdy nezapomněl, co mu Prorok (mír s ním) pověděl. Po této události se už o svého velblouda staral svědomitě a velblouda za tvrdou práci odměňoval dostatkem jídla i vody.
Alláh dal tomuto muži velblouda do jeho péče, aby mu pomohl v jeho práci a aby nosil těžký náklad. Se všemi živými bytostmi se však musí zacházet s laskavostí. Vznešený Prorok (mír s ním) vždycky učil, že pokud se k živým bytostem chováme dobře, Alláh bude potěšen. Ale pokud s nimi budeme zacházet špatně, Alláh bude rozzuřen.

Muslimové, břicha jejichž oslíků a velbloudů se téměř dotýkají země kvůli těžkému nákladu, tímto chováním absolutně odporují v sunně.

Prorok jednou při procházce narazil na vyhublého velblouda, jehož břicho bylo hlady propadlé. „Boj se Boha,“ řekl majiteli tohoto velblouda, „kvůli těmto němým zvířatům, jezdi s nimi jen tam, kde je to pro ně vhodné a nech je být, když by měla odpočívat." (Zdroj: [Ref. No. 32]; 7:221; Hadith No. 2532)

Je zakázáno zvíře uhodit do tváře či jej na tvář tetovat

Vyprávěno Salimem, že Ibn Umar měl odpor k bití a cejchování zvířat na jejich tváři. Ibn Umar řekl: "Prorok, mír s ním, zakázal bití (zvířat) do tváře." (Zdroj: Sahih al-Bukhari Vol VII Hadith 449)

Vyprávěno Jabirem, že Prorok (mír s ním), jednou viděl osla, který byl označkován na tvář a řekl: „Nechť Alláh prokleje toho, kdo mu to udělal.“ (Zdroj: Muslim, Kniha 18, Hadith 1608)

Je zakázáno stanovat na místech, kudy procházejí zvířata

Když cestujete přes místa s bujnou vegetací, nechte své velbloudi pást. Když budete procházet přes vyprahlá místa, zrychlete své tempo (aby zvířata netrpěla hlady). Nestavte své stany na noc na místech, kudy po setmění prochází zvěř. (Zdroj: Sahih Muslim - Kitab-ul-Imam [Ref. No. 53]; Vol. III; Chapter DCCVII; Hadith No. 4724; pp. 1062, 1063)

Je důležitější ulehčit zvířeti než spěchat na modlitbu

Odříkání pěti denních modliteb je jedna z pěti nejdůležitějších povinností v islámu. V následujícím hadísu je nám řečeno, že když Prorok a jeho společníci cestovali, tak před modlitbou nakrmili svá zvířata a vyplnili jejich potřeby: "Když jsme zastavili na přestávku, neodříkali jsme naše modlitby, dokud jsme nesundali náklad na bedrech našich velbloudů a nesplnili jejich potřeby." (Zdroj: (Ref. No. 32); 7:223; Hadith No. 5234. Také "Guillaume" (Ref. No. 57); pp.106, 107).

Muslim musí dbát i na city zvířat

Ne jen fyzická, ale i emocionální starost o zvířata byla velmi doporučována Prorokem. Jednou dokonce napomenul svou manželku Áišu, když se zachovala ke svému velbloudovi hrubě. Áiša pak sama podala svědectví: „Řídila jsem vzdorovitého velblouda a trochu tvrději ho donutila odbočit. Prorok mi na to řekl: Je zahodno, aby ses ke zvířatům chovala laskavě.“ (Zdroj: Muslim, Vol. 4, Hadith No. 2593. Also Awn, 7:155, Hadith No. 2461; [Ref. No. 32]).

Sám Prorok byl jednou napomenut samotným Bohem za zanedbávání svého koně: „Viděli jsme, jak Prorok otírá tvář svému koni svými šaty. Když jsme se ho zeptali, proč to dělal, odvětil: „Minulou noc jsem byl pokárán Alláhem za to, že jsem svého koně zanedbával.“ (Zdroj: "Malik bin Anas al-Asbhahi." Také: Al-Muwatta, (in English); Divan Press, Norwich, England; 1982; p. 205.)

Vztah muslimů k ostatním zvířatům

V hadísech se objevuje výrok, který striktně zakazuje zabíjení čtyř druhů zvířat - mravenců (kteří tvoří společenství podobná našim lidským), včel (dle Albert Einsteina by lidstvo do čtyř let vymřelo, kdyby včely přestaly existovat), žab a vrabců (holubů). (Zdroj: http://en.islamtoday.net/quesshow-152-1899.htm)

Je zakázáno lovit zvířata pro zábavu či je používat jako živý terč

Muslim smí lovit jen v případě potřeby (ať už kvůli obstarání potravy či při nebezpečí), ne pro zábavu.

Lovení pro pouhé potěšení je nenáviděno, zatímco ostatní druhy lovu jsou povoleny.
(Lovení je dovoleno pouze v případě, že muž může pouze takto uživit svou rodinu). (Zdroj: Risala 29.7)

„Kdokoli zabije i malého ptáka bezdůvodně, tak tento pták poté zapřísahá Alláha při dni Posledního soudu takto: „Pane, ten a ten mě zabil bezdůvodně, nezabil mě za žádným dobrým účelem.“ (Zdroj: Sunan Nisai,Vol 3,Hadith 750)

Pokud kdokoli zabije ptáka pro sport (týká se to ale všeobecně všech zvířat), tento pták bude v den Posledního soudu křičet: „O pane! Tento člověk mě zabil zbytečně? Nezabil mě pro žádný užitek. (Zdroj: Sunan Nisai 249).

Jednou Abdullah Ibn Umar šel kolem skupiny kurajšovských chlapců, kteří stříleli na ptáka používajíc ho jako terč. Když uviděli ibn Umara, dali se na útěk. Ten se pak zeptal: „Kdo to udělal? Nechť Alláh prokleje toho, kdo to prováděl, protože Prorok proklel všechny, kdo používají jakéhokoli tvora jako živý terč. (Zdroj: Buchárí, Hadís 5196 a Muslim 1958)

V tomto hadísu je také zmíněno, že člověk, který jakkoli zohavuje těla zvířat potom, co byla usmrcena, je opovrženíhodný.

Otázka na závěr kapitoly - připadá vám španělská corrida a cirkusy humánní?

Je zakázáno zabíjet více zvířat, která škodí (nebo nám nějak ublížila), než je nutné

Abú Hurayra vypověděl, že slyšel Proroka (mír s ním) říci, že jeden z minulých Proroků z mnoha, odpočívali ve stínu pod stromem. Kousl ho mravenec. Nakázal, aby byl odtamtud odnesen jeho majetek a ihned také přikázal, aby bylo mnoho ostatních mravenců spáleno. Tu k němu promluvil všemocný Alláh: "Nebyl to jen jediný mravenec, který ti ublížil a ty jsi přitom přikázal, aby byl zničen celý jejich národ, ačkoli vzývají všemocného Alláha? Nebyl to jen jediný mravenec?" (Zdroj: Buchárí 3319 nebo Bukhari, Volume 4, Hadith 536)

Zákaz zvířecích soubojů

Vyprávěno Abdullahem bin Abbásem, že Prorok (mír s ním) zakázal podněcování zvířat k tomu, aby bojovala mezi sebou. (Zdroj: Bukhari, Muslim, Tirmidhi a Abu al-Darda; Hadís 1606)

Je zakázáno brát mláďata jejich matkám

Vyprávěno Abdul Rahmanem bin Abdullahem, že společníci Proroka (mír s ním) byli jednou na cestách a byli na chvíli Prorokem zanecháni o samotě. Uviděli ptáka s dvěma mláďaty, která vyndali z jejich hnízd. Jejich matka poté začala kroužit ve vzduchu a bouchat křídly o své tělo z beznaděje, když v tom se Prorok vrátil. Řekl: „Kdo ublížil citům tohoto ptáka tím, že mu vzal mladé? Vraťte je jí.“ (Zdroj: Muslim, hadís 2658)

V současnosti je již dokázáno, že krávy, jejichž mláďata jim byla příliš brzy odebrána, prochází velkým stresem (to se v našich velkochovech děje běžně).

Hadísy a shrnutí na závěr

Mishkat Al-Masabih ze sbírek Buchárího a Muslima vyvozuje, že: "Dobrý skutek, vykonaný k živému tvoru je stejně dobrý jako dobrý skutek vůči člověku, zatímco krutost vůči živému tvoru je stejně špatná jako krutost vůči člověku,“ a „Bylo slíbeno, že laskavost ke zvířatům bude Bohem v posmrtném životě odměněna.“ (Mishkat al-Masabih; Book 6; Chapter 7, 8:178).

Prorok (mír s ním) také řekl, že: „Není člověka, který by zabil vrabce nebo i něco menšího bez toho, že by si to ten tvor měl zasloužit. Bůh se ho na tyto jeho činy bude ptát v Den soudný.(Sunan Nasai 7:206)

„Ten, kdo není milosrdný k ostatním, s tím nebude zacházeno milosrdně.“
(Zdroj: Buchárí Kniha 73, Hadís 42)

„Bojte se srdcí těch, kteří (na tomto světě) nemohou mluvit.“ (Zdroj: http://islam.about.com/od/islamsays/a/animalwelfare.htm)

V den Posledního soudu budou všichni lidé a zvířata shromážděni, aby mezi sebou vzájemně svědčili. Zvířata tak budou mít možnost svědčit proti lidem, kteří jim ublížili, ať už je to moucha, které někdo za mlada trhal nožičky, anebo šneci, kteří byli rozdupáni podrážkami bot lidí, kteří si nedávali na chodníku pozor, kam šlapou.

Muslim a at-Tirmizí zaznamenali, jak Prorok vyprávěl svým společníkům příhodu o muži (v jiném podání o lehké děvě), jenž narazil na psa umírajícího žízní. Muž sešel ke studni, naplnil svoje střevíce vodou a dal mu napít, a pak opakovaně chodil pro vodu, dokud jeho žízeň neuhasil. Poté Prorok prohlásil: „Alláh mu byl vděčný a odpustil mu jeho hříchy." Jeho společníci se ptali: „Je tedy odměna i za dobrý skutek vůči zvířatům?" Řekl: „Odměněn je jakýkoli dobrý skutek vůči všem živým tvorům."
(Zdroj: Buchárí Hadís 5663 a Muslim 2244)

Malé šťouchnutí na závěr aneb Co oči nevidí, to srdce nebolí

V poslední době se stále více poukazuje na zkaženost lidí odlišných ras a náboženství, kteří své frustrace a úchylky vybíjejí na bezmocných tvorech. Týrání zvířat se však objevuje po celém světě ve stejném měřítku (bez ohledu na rasovou příslušnost či vyznání) a co je horší, děje se tomu za tichého souhlasu většiny i již „civilizované“ společnosti.

Již od svých raných let jsem se zajímala o otázky zvířecích práv, aktivní jsem však začala být především před rokem, kdy jsem se stala členkou Svobody zvířat a hnutí PeTA, přičemž čím více videí jsem zhlédla, tím více jsem propadala (a stále propadám) beznaději v lidskou rasu. Po některých záběrech jsem div nezvracela. A většina z nich se bohužel odehrála na půdě Evropy či Ameriky.

Nejsem slepá a vím, že ani v muslimských zemích nemají zvířata na růžích ustláno, ve srovnání s vyspělejším Západem si však nemáme co vyčítat, aneb „Velikost národa a jeho mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty.“ (Mahátmá Gándhí):

1) V televizi Nova se několikrát objevily reportáže ohledně množíren psů v ČR, ve kterých psy žijí v absolutně katastrofických podmínkách, přičemž štěňata z těchto chovů velmi často po narození umírají – video zde https://www.youtube.com/watch?v=d6RlIR7964w

2) Kožešinové farmy – Zvířata zavřená celý život v kleci pijící vlastní moč a ležící ve výkalech, jejichž jediným únikem je smrt. Ochranáři zvířat požadovali zrušení těchto „institucí“, jejich požadavek byl však smeten ze stolu nynějším ministrem zemědělství, který se nechal slyšet, že neexistují žádné pádné důvody k uzavření těchto farem. Video o kožešinových farmách v ČR (délka 3 min.) zde: https://www.youtube.com/watch?v=0lMx02o1jMc

3) Testování na zvířatech – pozor, teď nemluvím o lécích (ačkoli i zde jsou již možnosti alternativních pokusů)

Kolik produktů L’oreal, Fa, Garnier a dalších komerčních značek máte v koupelně? Umýváte Jarem? Perete s Persilem? Kupujete si luxusní barvy na vlasy a kondicionéry, aby vaše vlasy byly objemné a na pohled krásné? Tak i kvůli vám zvířata trpí.

Air France dodnes vozí na testování kosmetických produktů opice z Asie. V laboratořích nejsou testováni jen králici a myši, ale i psi a kočky. Šedesátivteřinové video bobříka odvahy zde - https://www.youtube.com/watch?v=rYATRV6W4iA

4) Velkochovy - Kupujete maso ve velkých obchodních řetězcích? Viděli jste někdy, jak vypadají evropské (a naše) velkochovy? Muslimové jsou často kritizováni kvůli nevraživosti vůči prasatům. My je ale jenom nejíme, neubližujeme jim. Přikládám krásné video s Paul McCartneym – „Kdyby jatka měla stěny ze skla“ https://www.youtube.com/watch?v=ql8xkSYvwJs

V halal obchodu by mnoho z vás nenakupovalo kvůli rituální porážce zvířat, v Číně jsou však za jeden rok stáhnuty zaživa z kůže na dva miliony psů a koček, angorským králíkům jsou chlupy trhány zaživa (https://www.youtube.com/watch?v=5TmQ_t_Lf28), ... a nedělám si iluze, že toto se neděje i v jiných nemuslimských zemích, jejichž produkty nakupujeme. Kolik lidí však proti těmto věcem tak vehementně vystupuje ve srovnání s akcemi proti prodeji halal masa?

Týrání zvířat se objevuje všude na světě. Nejhorší na tom je fakt, že je přehlíženo, protože není vidět.

Závěrečný doslov

Víra není zárukou dobroty člověka. Na světě žijí miliony magorů (omluvte to slovo), kteří svoji úchylnost vybíjejí na dalších milionech živých tvorů a lidí. Jejich chování však není omluvitelné ani rasou a ani vírou (a ani islámem). Za všechny živé tvory se denně modlím a doufám, že těm v současnosti trpícím bude jednou líp, anebo to budou mít brzy za sebou.

Autor: Romana Červenková | neděle 21.12.2014 11:00 | karma článku: 18.63 | přečteno: 4121x

Další články blogera

Romana Červenková

Džihád se nekoná - reakce na lživý článek paní Jiřiny Holotové

Na blogu paní Holotové na iDnes.cz se dnes objevila zaručená informace o tom, že jsem v minulosti napsala několik článků, které svou radikálností popuzovaly čtenáře a že jsem veřejnou propagátorkou tělesných trestů. To je lež.

3.8.2015 v 11:40 | Karma článku: 14.71 | Přečteno: 4248 | Diskuse

Romana Červenková

Muslimové podřežou i vašeho psa

... je lidmi často mylně předpokládaným faktem. A ten je neustále dokola a dokola omílán příznivci IVČRN, snad aby i pejskaři pochopili, jakou hrozbu pro jejich čtyřnohé miláčky islám představuje.

30.6.2015 v 10:00 | Karma článku: 19.54 | Přečteno: 8569 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Klára Tůmová

Zmizení kocoura Olího

Přes všechno hlídání dveří se obavy staly realitou a jeden z plyšáků zmizel neznámo kde. Naštěstí pro Olíka i jeho lidi byl jeho pobyt v džungli pražských ulic časově omezen.

18.10.2017 v 18:38 | Karma článku: 7.45 | Přečteno: 123 | Diskuse

Stanislav Jahoda

Babiš není ani Trump, ani Orbán: hraje za sebe a je na straně EU a Sorose

Na iDnes vyšel článek o tom, že si Američané ohledně našich voleb kladou otázku, zda Babiš je český Trump a vydá se cestou Orbána. Babiš není ani jedno – není patriot a hraje pouze za sebe.

18.10.2017 v 15:00 | Karma článku: 27.75 | Přečteno: 515 |

Jan Pražák

Vašek aneb smutný konec jednoho domácího porodu

„Podruhý už mě do porodnice nikdo nedostane,“ svěřila se Stáňa své kamarádce Martě po potvrzení dalšího těhotenství. „Doma budu mít klid a vyhnu se těm problémům, který jsem měla po narození Lukáška.“

18.10.2017 v 14:27 | Karma článku: 26.35 | Přečteno: 1013 | Diskuse

David Gruber

Oslavy 120 let Matičního gymnázia Ostrava pohledem účastníka

Ano, pravda, je to text především pro současné a bývalé studenty tohoto ctihodného ústavu. Ale i jiní si mohou přijít na své; pokud si chtějí něco přečíst o užaslém Ladislavu Špačkovi nebo o Ivanu Lendlovi plném citů a emocí...

18.10.2017 v 13:49 | Karma článku: 8.55 | Přečteno: 223 | Diskuse

Jan Klar

Když už nevěra, tak pořádná

Kolik je na světě starých kyselých „panen“? Když Eva ještě vyučovala ve škole, její kolegyně jí občas připomínaly klevetnice na tržišti. Hlídaly se navzájem, aby se náhodou neošidily.

18.10.2017 v 13:11 | Karma článku: 14.23 | Přečteno: 759 | Diskuse
Počet článků 3 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 5646

...Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.